יום הולדת לשרה וטלי בנות 7 | עילית – 26.10.18

תודה מקרב לב לאבירם ששעשע והעסיק במשך שעתיים את ילדי הכיתה. נהנינו גם אנחנו המבוגרים.