בית ספר לשטויות בדק: מה קורה שיש הוריקן באמצע הפקדת כסף בבנק – מעיף מצחוק